آجیل منبع عالی تغذیه است. آیا برشته کردن هر یک از این موارد را کاهش می دهد یا خواص تغذیه ای یا در دسترس بودن آنها را بهبود می بخشد؟ : تغذیه


آجیل راهی عالی برای خوردن یک وعده غذایی عالی در مقادیر زیاد است. به ویژه بادام هندی ، بادام ، گردو و آجیل برزیل. آنها سرشار از مواد معدنی هستند ، به ویژه منیزیم ، پتاسیم و سلنیوم در آجیل برزیل. آنها همچنین حاوی پروتئین ، چربی های سالم و فیبر هستند.

برشته شدن نرم یا تیره چگونه بر مشخصات تغذیه ای یا فراهمی زیستی این آجیل تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید