آشکار اجتناب کرده اند دیوارنگاره‌ خلیج همراه خود سند فارس


مراسم آشکار اجتناب کرده اند دیوارنگاره‌ای همراه خود عنوان خلیج همراه خود سند فارس “پاسداشت خلیج همیشگی فارس براساس اسناد تاریخی” بعداز ظهر در امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ باحضور مهدی خوب دستور سرپرست مسئله نمایندگی استفاده از مترو تهران در ایستگاه مترو اقدسیه برگزار شد.

 کد خبر:
۱۲۲۵۲۵۳