آمریکا خانم ها پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان لاوروف را تحریم کرد


تحریم های جدید آمریکا

مناسبت ۲۴ کاخ سفید تحریم های جدیدی را علیه افسران روسیه وضع کرد.

تحریم های جدید آمریکا برای ادغام کردن بسیاری اجتناب کرده اند اعضای ارشد روسیه اجتناب کرده اند جمله خانم ها پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تبدیل می شود.


تا حد زیادی بیاموزید: زلنسکی: همراه خود پوتین تحقق نخواهم کرد


فهرست مختصری اجتناب کرده اند تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه:

* اقدامات مالی برای ممنوعیت های جدید در روسیه

* تحریم های از حداکثر پولی علیه بهترین موسسه مالی شخصی روسیه، آلفا موسسه مالی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین موسسه پولی روسیه، Sberbank

تحریم نمایندگی های غول پیکر بخش دولتی روسیه

* تحریم افسران دولتی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنها

تحریم های گفتن شده اجتناب کرده اند سوی کاخ سفید بر فرزندان بالغ رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، بستگان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان اعضای شورای ایمنی روسیه تأثیر خواهد گذاشت.

تحریم های انگلیس

بریتانیا علاوه بر این Sberbank، بهترین موسسه مالی روسیه را تحریم کرد.

بر مقدمه عمیق چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی وزارت خارجه انگلیس، این تحریم ها برای ادغام کردن مصادره دارایی های بهترین موسسه مالی روسیه «اسبربانک» را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف واردات زغال سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت اجتناب کرده اند روسیه به همان اندازه نوک سال جاری میلادی است.

واردات سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولاتی قابل مقایسه با آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز نیز «در اسرع وقت» متوقف تبدیل می شود.

لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا همراه خود ردیابی به جنایات جنگی روسیه در اوکراین اظهار داشت: ما به افسران ارشد روسیه نماد می دهیم کدام ممکن است {نمی توانند} انگشت شخصی را اجتناب کرده اند جنایاتی کدام ممکن است به اصل پوتین مرتکب شدند بشویند.