آیا برنج سفید / نان سفید همان غلات سبوس دار با سالاد است؟فیبر در طی فرآوری برنج سفید و نان سفید تصفیه می شود ، اما اگر فیبر خود را به شکل سالاد اضافه کنید ، آیا بر برنج غلات کامل نیز همان تأثیر را خواهد داشت؟

/ u / ارسال شده توسط karto2287
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید