آیا بیماری زونا واگیردارد؟زونا در اصل همان آبله‌مرغان است، ولی در یک منطقه از پوست بروز می‌کند و اغلب تاول‌ها شدت بیشتری دارند و در بیشتر مواقع در بزرگسالان و افراد مسن مشاهده می‌شود.