آیا خودمان را نابود می کنیم؟ : تغذیه


“تنوع غذاهای ما و این واقعیت که بسیاری از محصولات غذایی ما در خطر انقراض هستند به طور تصادفی اتفاق نیفتاده است: این یک مشکل کاملاً دست ساز است. این در قرن نوزدهم رخ داد. هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد دانشمندان در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، روشهای فوق العاده ای برای رشد دانه هایی مانند برنج و گندم پیدا کردند. استراتژی ای که این امر را تضمین می کند بیشتر شیمی شیمیایی ، آبیاری بیشتر است ، ژنتیک جدیدی- به نام “انقلاب سبز”.

مقاله را کامل بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-we-eating-ourself-ou-e-extinction

دیدگاهتان را بنویسید