آیا ریال بی ارزش ترین ارز دنیاست؟
این داستان در ایران هم سابقه طولانی دارد. یعنی از ابتدا پس از پیروزی انقلاب شاهد کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بین المللی بودیم. به طوری که در واقع از ۷ تومان به ۳۶ هزار تومان افزایش یافت; بنابراین می توان افت شدید ارزش ریال را تایید کرد