آیا ساخت پالایشگاه های فراساحلی مشکل ایران را حل می کند؟
جواد اوگی در ماه های اخیر چندین بار در مورد پالایشگاه های فراساحلی صحبت کرد و در پایان ماه اکتبر از راه اندازی اولین پالایشگاه فراساحلی به نام “ال پالیتو” در ونزوئلا خبر داد که قرار است ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام این کشور را پالایش کند. . مزارع در روز اما اگر مازاد فناوری و سرمایه وجود دارد، آیا توسعه میادین مشترک و بحث اختلال گاز در اولویت نیست؟