آیا شیوع مصرف الکل بر توانایی بدن شما در پردازش آن تأثیر می گذارد؟ (غیر از مست کمتر): غذا خوردن


فرض کنید 4 لیوان شراب مصرف می شود.

سناریو 1: یک فرد 4 لیوان در شب به مدت 4 ساعت (بنابراین 1 لیوان در ساعت) می نوشد. در روزهای دیگر هفته ، آنها مشروب نمی نوشند.

سناریو 2: فردی هر روز به مدت 4 روز یک لیوان شراب می نوشد.

تفاوت فرد دیگری که در سناریو 1 مست است چیست؟ حتی اگر در روزهای دیگر مشروب نمی نوشید ، آیا همه اینها یک شبه برای بدن شما بدتر است؟

پاداش اختیاری سناریو 3: فرد 2 لیوان شراب به مدت 2 روز می نوشد.

آیا تفاوتی وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید