آیا مصرف ویتامین C + روی و مکمل مکمل روی بی خطر است؟ویتامین C و سولفات روی از روی (5 میلی گرم)

مکمل روی از سیترات روی ، پیکولینات ، آمینو اسید کلات (15 میلی گرم ترکیب) (این ویتامین B-6 همچنین 20 میلی گرم به عنوان پیرودوکسین HCl است)

ارسال شده توسط / u / 7Seas_ofRyhme
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید