آیا وب سایت بهتری از اطلاعات تغذیه Self برای اطلاعات تغذیه وجود دارد؟ : تغذیه


این وب سایت کاملاً دیوانه کننده است برای هر ویتامین ، مواد معدنی ، اسید آمینه ، زیر نوع چربی ، زیر نوع کربوهیدرات ، مقدار آب در همه غذاها ؛ می توانید غذا را با “حداکثر مقدار X ماده در 100 گرم” جستجو کنید. واقعا مطالب عالی

با این حال ، به نظر می رسد کمی کنار گذاشته شده است. من هنوز می خواهم آن را با استفاده از فناوری قدیمی مانند Flash بارگیری کنم.

کمی نگرانم ، شاید روزی فقط … بمیرم؟ به عنوان مثال دیروز ، من به دنبال غذاهای مختلف بودم و خوب کار کرد. امروز من نمی توانم انواع غذاها را پیدا کنم. به هر حال ، آیا این وب سایت به همان اندازه خوب و قدرتمند است ، کمی بهتر نگهداری می شود؟ پیشاپیش از شما متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید