آیا کمبود کالری می تواند با استرس کار کند؟ : تغذیه


حدود یک سال پیش تقریبا 40 کیلو وزن کم کردم. و سپس در یک فلات فرود آمدم ، بنابراین من یک کمبود بزرگ کالری انجام می دادم ، اما هیچ وزنی کم نکردم. نکته عجیب این است که من بالاخره تسلیم شدم و به خودم اجازه دادم که هر چه می خواهم بخورم ، اما هیچ وزنی نداشتم. من تحقیق کردم و نشان دادم که کمبود کالری استرس کار نمی کند. تنها مشکل این است که رهایی از هرگونه استرس در زندگی من غیرممکن است. آیا می توانید برای از بین بردن کمبود کالری بدون استرس کاری انجام دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید