ابزارهای پژوهشی در خدمت رفع چالش ها و نیازهای فناورانه مناطق نفت خیز


در نشست تخصصی پژوهشی و فنی با مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ذکر شد.

توانایی قانون جهش در تولید ابزار مبتنی بر دانش و تحقیق در خدمت رفع چالش ها و نیازهای فناورانه مناطق نفت خیز

در ادامه سلسله نشست های تبیین ابزارهای پژوهشی و قانون دانش بنیان تولید جهشی (تولید پاراول) با هدف رفع مشکلات، چالش ها و نیازهای فناورانه مدیریت ستاد و شرکت های تابعه نفت خیزان. مناطق جنوب، پژوهش تخصصی و برگزاری نشست فنی با مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفتکش جنوب، در این جلسه که روز سه شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برگزار شد، رئیس، کارشناسان پژوهشی و فناوری و مدیران شرکت کارون بررسی کردند. برای اولین بار از ظرفیت های قانونی تولید و قراردادهای تحقیقاتی برای رفع مشکلات و چالش های این شرکت استفاده شد.

در این جلسه مهمت گلستان باغ، رئیس اداره تحقیقات و فناوری و اولین کارگروه مناطق نفت خیز جنوب، خبر تدوین روند کار برای اولین قراردادهای تولید را اعلام کرد و به زودی به اطلاع کلیه ادارات و ادارات خواهد رسید. وی افزود: در نگاه کنونی از تمامی ظرفیت ها، برای اولین بار از ابزارهای تولیدی و تحقیقاتی برای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف سازمان استفاده می شود و امروز با همکاری ادارات و شرکت های تابعه شاهد هستیم. حل برخی چالش های حیاتی تولید از طریق این نوع قراردادها که جزئیات آن در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. علاوه بر معرفی ابزارهای پژوهشی و فناوری در زمینه تحصیلات تکمیلی، پژوهش، فرصت‌های مطالعاتی و قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری با توجه به تصویب اولین تولید، ویژگی های آن و روش نتیجه گیری آن. قرارداد در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

همچنین وحید زارعی مدیر بهره برداری و عباس فیسی مدیر فنی شرکت نفت و گاز کارون با قدردانی از حضور فعال پژوهشی و فناوری و نشست مشترک با کارشناسان شرکت کارون، ادامه صنعت نفت را تایید کردند. پیشبرد و افزایش تولید با چالش ها و رویارویی با مسائل جدید و گسترده تر که ورود سریع و علمی گروه های تحقیقاتی با استفاده از ابزارهای موجود و حمایتی برای حل آن چالش ها بسیار مهم است.

در این جلسه مدیران ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به همراه سایر اعضای جلسه به تشریح برخی از نیازهای حوزه فنی و عملیاتی کارون و سوالات و نظرات خود در خصوص جهش تولید دانش بنیان ماده ۱۰ پرداختند. عمل (تولید برای اولین بار) پرداخت کردند.