اجتناب کرده اند سرگیری ورزش تجاری در مرز چذابه


دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز همراه خود ردیابی به فروریختن ترازو در لاغر مرز عراق در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است در نتیجه توقف ورزش تجاری در مرز شد، اظهار داشت:

محمد نجفیان اظهار داشت: ترازو لاغر عراق توسط ایران برپا شد کدام ممکن است در فینال روزهای سال ۱۴۰۰ شمسی دچار نقص فنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات کالاهای تجاری ایرانی اجتناب کرده اند مرز چذابه متوقف شد.

وی اظهار داشت: همراه خود پیگیری های {انجام شده}، عملیات بازیابی این تجهیزات پنجشنبه قبلی به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان همراه خود تایید فنی مسئولان عراقی، روز شنبه مجددا به استفاده رسید.

دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز افزود: در نخستین روز اجتناب کرده اند عملیات مرزی چذابه در سال جدید، ۲۳۰ تجهیزات وسایل نقلیه حامل محصولات ایرانی عمدتاً وسایل نقلیه به عراق صادر شد.

نجفیان شکسته نشده داد: بر ایده این سیستم ریزی {انجام شده} ورزش تجاری مرز چذابه {در این} گذرگاه شکسته نشده دارد.

مرزهای زمینی شاذبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلمچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای دریایی خرمشهر در تیرماه ۱۳۸۲ پس اجتناب کرده اند سرنگونی رژیم بعث عراق برای صادرات کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مهرماه شبیه به سال برای خروج کاروان های زیارتی در عراق به طور منظم بازگشایی شد. بقاع متبرکه.

استان خوزستان همراه خود ۲ استان میسان عراق به مرکزیت شهر العماره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان بصره همراه خود وسط شهر بصره روابط تجاری، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی دارد.

مرز در سراسر جهان چذابه در شهرستان دشت آزادگان در غرب خوزستان قرار دارد.