اجرای طرح حمایت از دامپزشکی در حوزه های آبخیز کرخه در روز سه شنبه هر هفته


مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: طرح حمایتی دامپزشکی از سه شنبه هر هفته در مناطق کرخه آبریز اجرا می شود.

مصطفی کنار کوهی گفت: این اداره دولتی در ادامه حمایت از ارائه خدمات دامپزشکی به دامداران حوضه آبریز کرخا، حفاظت از دام و مراقبت از دام در این زمینه تصمیم به ایجاد تیم های پزشکی رایگان گرفت. جهت درمان و ویزیت سه شنبه هر هفته کاری در شهر الهویزه.

وی می گوید: این طرح تا پایان شرایط حاکم بر ابریز کرخا ادامه خواهد داشت و کارشناسان دامپزشکی فرمانداری هر سه شنبه هر هفته در شهر الهویزه مستقر می شوند و به درمان رایگان دام ها می پردازند.

کنار کوهی آموزش حضوری را یکی از اولویت های این مدیریت دولتی عنوان کرد: دامداران علاوه بر فعالیت های اصلاحی، با راهکارهای مقابله ای برای پیشگیری از بروز بیماری های دامی در منطقه آشنا هستند.

و این مسئول گفت: تمام تلاش دامپزشکی استان حفظ سلامت و ایمنی دام و سلامت جامعه بود و امیدواریم در این شرایط خاص و حساس دامداران عزیز طمع صداقت زیبا را احساس کنند. و خدمات ویژه