اجرای 5K اصلاح شده


جایگزین Oso Fit 5kاین جاده 3.1 مایل برای کسانی که روی ویلچر حرکت می کنند یا ویلچر را هل می دهند ، یک گزینه است ، زیرا بخش شفت نشده ای را در جاده بالا شامل نمی شود. این مسیر به سمت جنوب از جاده لاپاس می گذرد و نمای بیشتری از جاده اوسو-کریک به شما می دهد.

پیام 5K Modified Run برای اولین بار در نمایشگاه بهداشت عمومی Oso Fit Virtual 5K Fun Run and Drive-Through Community Health ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید