احساس راحتی برای شارژ خود


آیا کسب و کاری راه اندازی می کنید؟ آیا مسیر جدیدی را در حرفه خود آغاز می کنید؟ آیا مهارت جدیدی یاد می گیرید؟ چه کسی می دانست تسلط بر احساسات شما به شما در رسیدن به آنجا کمک می کند. امروز در پادکست با خالق رسانه ای عزیز ، Topsie VandenBosch – استاد شکستن مارپیچ تفکر و مربی و مشاور صاحبان مشاغل ، صحبت می کنیم. […]

“چگونه از شارژ راحت هستید؟” این پست برای اولین بار در Heaven Made Easy ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید