اختصاص ۱۱۵ میلیارد تومان برای افزایش مسیر مواصلاتی آبادان به اروندینار


معاون حقوقی، امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اظهار داشت: برای افزایش خیابان مواصلاتی آبادان – اروندکنار ۱۱۵ میلیارد تومان شهرت فکر شده است.

فرزاد نجاتی نیا بعدازظهر شنبه در بازدید به آبادان اجتناب کرده اند پایان دادن مسیر مواصلاتی آبادان به اروندکنار خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برای این تعهد ۱۱۵ میلیارد تومان شهرت فکر شده است.

وی افزود: همه ساله اطمینان حاصل شود که تسهیل در تردد کاروان های درگاه النور اجتناب کرده اند محورهای مواصلاتی یادمان های حفاظت مقدس بازدید تبدیل می شود تا در صورت تبصره هرگونه اشکال عمرانی مرتفع شود.

معاون حقوقی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بومی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه در تردد کاروان های راه النور {به دلیل} شیوع ویروس کرونا، امسال شاهد اتفاق قابل توجهی بودیم. حضور بی سابقه راه های النور در یادمان های حفاظت مقدس.