از نظر ارزش غذایی ، چرا کسی شیر بدون چربی را به شیر بدون لاکتوز ترجیح می دهد؟ : تغذیه


تفاوت واضحی بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. در مقادیر زیاد ارزش غذایی کاهش می یابد یا حتی دو برابر می شود. مردم معمولاً نگران مصرف چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند ، اما همانطور که گفتم پروتئین و سایر مواد مغذی “ضروری” تقریباً نصف می شوند.

با این حال ، به نظر می رسد شیر بدون لاکتوز تنها چربی ها و قندها را از بین می برد در حالی که پروتئین را حفظ می کند.

چرا کسی در مورد عدم تحمل لاکتوز و بررسی ارزش غذایی آن ، شیر بدون چربی را بر شیر بدون لاکتوز ترجیح می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید