استراتژی خروج از بازار چیست؟
ظهور ارزهای دیجیتال در سال های اخیر درهای جدیدی را به روی معامله گران و سرمایه گذاران باز کرده است. سود هنگفت و رشد عجیب بازار ارزهای رمزپایه در سال های اولیه باعث شد تا افراد زیادی حتی با تجربه اندک و بدون آموزش وارد این بازار شوند و متاسفانه در شرایط بحرانی سرمایه خود را از دست بدهند.