استراتژی ملی ورزش جوانان | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) منبع مهمی برای سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. وی با هدف متحد ساختن فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده بر اساس یک چشم انداز مشترک گفت: روزی همه جوانان فرصت ، انگیزه و فرصت ورزش را خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید