اسکان بیش اجتناب کرده اند ۲۴۱۰۰۰ مسافر نوروزی در دزفول


رئیس اداره میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی دزفول اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی تا ۱۳ فروردین ۲۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۲ نفر در دزفول سکونت داشتند.

عباس شرگ جشم افزود: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ نفر در اقامتگاه، ۳۶۳ نفر در مسکن عادی، خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۰ نفر در مسافرخانه، ۵۶۳ نفر در اقامتگاه آپارتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۹ نفر در مسکن بوم گردی دزفول مسکن می کنند.
وی افزود: علاوه بر این ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۳ نفر در مسافرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۵ نفر در اسکان کوتاه مدت دزفول برای ادغام کردن چادر مسافرتی، کمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادگان اقامت کردند.
رئیس اداره میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی دزفول اظهار داشت: ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۳ نفر نیز در مسکن زیر تذکر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۴ نفر در مسافرخانه ها، ادارات، خوابگاه های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن های ورزشی دزفول سکونت داشتند.
وی شکسته نشده داد: {در این} مدت ۸۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۰ بازدید اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دزفول به پایان رسید کدام ممکن است ۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ بازدید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی، ۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۰ بازدید اجتناب کرده اند اماکن اوقات فراغت، ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۳ بازدید اجتناب کرده اند مناطق خالص، ۱۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۳ بازدید اجتناب کرده اند آثار مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۸، ۹ بازدید به پایان رسید. بازدید اجتناب کرده اند موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۴۶۵۴ جاذبه بازو ساز.

به آگاه رئیس شورای اسلامی شهر دزفول بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار مسافر نوروزی در سفر نوروزی در دزفول حضور داشتند.