اسکان ۲۷ هزار مسافر در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه های آموزشی دزفول


رئیس اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دزفول اظهار داشت: در سفر نوروزی امسال ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۵ خانواده برابر ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ مسافر نوروزی در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه های زیر تذکر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دزفول اسکان یافتند.

امیر به نظر می رسد طحان اظهار داشت: ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ خانواده برای ادغام کردن ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۶ مسافر نوروزی در سفر نوروزی در مدارس دزفول اسکان یافتند.

وی با ردیابی به اسکان منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ مسافر در منزل معلم دزفولی، افزود: در ایام سفر ۲۳۰ خانواده برای ادغام کردن منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ نفر در اردوگاه شهید قاضی بودند کدام ممکن است ۲۳۴ خانواده برای ادغام کردن منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۶ نفر در پایگاه شهید بودند. اردوگاه رجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۸ خانوار برای ادغام کردن ۶۳۰ نفر در یک واحد شهربازی شهید در قاهره. دزفول آباد شد.

به نظر می رسد طحان بازگشت به شد: در ایام نوروز علاوه بر این اسکان خرس نظارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، حدود ۶۰ دانشکده برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شد.

به آموزش داده شده است معاون گردشگری اداره کل میراث باکلاس خوزستان، شهرستان دزفول در نوروز ۱۴۰۱ با ۸۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ بازدید شناخته شده به عنوان پربازدیدترین شهر استان راه اندازی شد شد.