اشتهای کم کالری ، سالم و اضافه وزن: تغذیه


جالب اینجاست که 2 نفر از جنس و قد یکسان هستند. یکی وزن 150 پوند (سالم) و کمبود کالری دارد ، دیگری 180 پوند (ناسالم) و کمبود کالری … آیا فردی که 180 پوند وزن دارد می تواند احساس گرسنگی کند زیرا از ذخایر خود به عنوان انرژی استفاده می شود. چگونه کار می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید