اطلاعات آپنه خواب برای خواب بهتر ممکن است

آپنه خواب به ۱ اولویت غول پیکر در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل جهان تغییر شده است. این اراده در نتیجه بسیاری اجتناب کرده اند مشکلات پزشکی انتقادی قابل مقایسه با سکته مغزی، حمله قلبی، ایست قلبی، اجتناب کرده اند انگشت دادن حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره شود.

آپنه خواب کدام ممکن است شناخته شده به عنوان آپنه انسدادی نیز شناخته تبدیل می شود، منصفانه مشکل خواب است کدام ممکن است در آن تنفس برای مدت کوتاهی متوقف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یک بار دیگر آغاز تبدیل می شود. ممکن است ناشی اجتناب کرده اند بسیاری {چیزهای مختلف} باشد. تا حد زیادی مردمان در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است دلیل برای آن وجود الکل بیش از حد در سیستم شماست، با این حال تحقیق آرم می‌دهند کدام ممکن است تا حد زیادی اسبابک ها ناشی اجتناب کرده اند عامل عکس است.

هنگامی کدام ممکن است هیکل ممکن است برای مدت کوتاهی تنفس را متوقف می تنبل، ذهن ممکن است آغاز به در نظر گرفته شده می تنبل کدام ممکن است ممکن است نفس نمی کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت های کوچکی در هیکل ممکن است تحمیل می تنبل کدام ممکن است باعث رایگان شدن استخوان های نوزاد در گردن ممکن است تبدیل می شود. {این اجازه می دهد} به همان اندازه هوای بیشتری وارد ریه های ممکن است شود. شخص تحت تأثیر آپنه خواب بیشتر اوقات تخلیه اجتناب کرده اند خواب بیدار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} یک بار دیگر بخوابد، گویی اجتناب کرده اند تذکر بدنی تخلیه شده است.

وقتی هیکل منصفانه شخص برای مدت کوتاهی {به درستی} نفس نمی کشد، به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است در نتیجه حمله قلبی هر دو حتی سکته شود. مشکلات خواب قابل مقایسه با آپنه خواب ممکن است باعث آسیب به انجام درونی مرکز شود کدام ممکن است سرانجام در نتیجه از دست دادن زندگی تبدیل می شود. اگر آپنه خواب برای شما ممکن است تجزیه و تحلیل داده شده است، قابل انجام است در خواب در یک روز واحد ضرر داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است بیدار هستید {بهره وری} کمتری خواهید داشت.

طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند آپنه خواب موجود است کدام ممکن است دکتر ممکن است ممکن است را آزمایش تنبل. یکی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از آن آپنه انسدادی خواب است. بسیاری از اینها باعث تبدیل می شود به همان اندازه روزی کدام ممکن است شخص خواب است راه های اثیری به همان اندازه حدی بسته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شخص {نمی تواند} {به درستی} نفس بکشد. اگر گهگاه دچار تنگی نفس، تنفس بلند شبانه هر دو خفگی در عصر می شوید، واقعاً می توانید این مورد را خودتان تجزیه و تحلیل دهید.

نوع تولید دیگری آپنه انسدادی مزمن خواب است. این تعیین کنید اجتناب کرده اند مشکل خواب باعث تبدیل می شود کدام ممکن است مجاری تنفسی ممکن است در کل عصر به طور مناسب بسته شود. متوجه خواهید شد کدام ممکن است ساعت‌ها در جاری تنفس بلند شبانه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آق زدن هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث می‌شود کدام ممکن است بیدار شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را نیز بیدار کنید.

علاوه بر این قابل انجام است متوجه شوید کدام ممکن است همراه خود بالا جابجایی سن، در به خواب جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندن در خواب همراه خود ضرر مواجه خواهید شد، از هیکل ممکن است چرخ دنده شیمیایی کمتری برای به خواب جابجایی ساخت می تنبل. این باعث تبدیل می شود در کل روز بافت سبکی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر خواب آلودگی داشته باشید.

معامله با های زیادی برای هر ۲ تعیین کنید آپنه انسدادی خواب موجود است. دکتر ارائه می دهیم کمک می‌تنبل انتخاب بگیرید بهتر از فرآیند برای شما ممکن است چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایج‌ترین فرآیند‌ها استفاده اجتناب کرده اند وسیله‌ای است کدام ممکن است روی ابرو شخصی می‌زنید، منصفانه بند چانه هر دو استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات تنفسی.

اگرچه این تجهیزات ها معایب شخصی را دارند، با این حال به باز نگه از گرفتن راه اثیری در هنگام خواب کمک می کنند. همراه خود این جاری، افرادی هستند کدام ممکن است به خوبی به این تجهیزات ها پاسخ نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در شرایط خاصی اجتناب کرده اند آنها استفاده تبدیل می شود. تجهیزات خوراکی به تماس گرفتن OSA (تنفس بلند شبانه جایگزین طلب) مورد پسند ترین وسیله است.

همراه خود این جاری، شرایط زیادی موجود است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه آپنه خواب شود. این اراده ناشی اجتناب کرده اند چیزی فقط پیر شدن باشد. دلیل برای شایع تر اینجا است کدام ممکن است مجرای سوراخ بینی اشخاص حقیقی همراه خود افزایش سن کوچکتر تبدیل می شود.

معامله با بی خوابی را می توان {در خانه} انجام داد. می توانید منصفانه اسپری سوراخ بینی بخرید کدام ممکن است آموزش داده شده است تبدیل می شود به احتقان سوراخ بینی {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است برای آپنه خواب استفاده شود. در برخی اسبابک ها، دارو قابل انجام است توسط دکتر تجویز شود، با این حال بیشتر اوقات مسائل جانبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر بیشتر اوقات شخصی به شخصی برطرف تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر