اعلام ساعت جدید کاری ادارات و دستگاه های اجرایی خوزستان در آبان ماه


سرپرست فرمانداری اهواز گفت: فعالیت ادارات، دستگاه های اجرایی، شرکت ها، دانشگاه ها، آموزشکده ها، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزشی در شهرستان اهواز از اول آبان لغایت ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. ۸:۰۰ صبح و ۴:۰۰ بعد از ظهر. تمام کردن

سیداحمد موالی زاده روز شنبه ۹ مهرماه در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات، شرکت ها و دستگاه های اجرایی افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت راهنمایی و رانندگی کلانشهرواز در خصوص اجرای طرح های سالم سازی به منظور تسهیل در تردد، ساعت کاری ادارات، شرکت ها و دستگاه های اجرایی ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان تا پایان آبان ماه آغاز و از ساعت ۸ صبح آغاز و در ساعت ۱۶ به پایان می رسد.

و به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز ادامه داد: فعالیت های امدادی، عملیاتی، بهداشتی و اورژانس ۱۱۵ مراکز، آتش نشانی، بیمارستان ها و ادارات عملیاتی با نوبت کاری، تولید و ارائه خدمات شهری و شهری بدون تغییر و مانند قبل است. .

مولزاده افزود: ساعت کاری بانک ها بر اساس مصوبات شورای هماهنگی بانک های استان است.

معل زاده در خاتمه گفت: پیش از این با توجه به بازگشایی مدارس و به منظور تسهیل در تردد، ساعات کار ادارات، دستگاه های اجرایی، شرکت ها، دانشگاه ها، آموزشکده ها، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراکز آموزش عالی و مؤسسات آموزشی، شهرستان اهواز، مهرماه از ساعت ۸ صبح الی ۳:۳۰ عصر اعلام شد، ساعت فعالیت در آبان ماه از ساعت ۸ صبح آغاز و در ساعت ۱۶ به پایان می رسد.