امِ ḵạ ری ̰یرو ỷ ی w w hrậncẖh ḵh [ باید/ نباید] Bkẖwry̰m


Bạ lb w lwcẖh‌ạy̰ ậwy̰zwn ạz rwy̰ trạzwy̰ dy̰jy̰tạly̰ bh bh mnạsbt twldm y̰ḵy̰ az dwst‌hạm wạsm ậwrdh bwd ، pyyy̰n ạwmdm.

Kẖy̰ly̰ ạy̰n trạzw bh ḵạrm nmy̰‌ạwmd tạ ̰y̰nḵh y̰h mdty̰ bwd ḥs my̰’rdm Ḥjmm dạrh zy̰ạd my̰’sẖh W y̰h ạḥsạs sngy̰ny̰ kẖạṣy̰ dạsẖtm.

W hz hmh ạftḍạḥтr Lbạs’hạm ạndạzh‌m nmy̰’sẖd.

Ạz ṭrf dy̰gh rwḥ w jsmm dcẖạr Kẖstgy̰‘hạy̰ mdạwm من Ḥty̰ ṣ ب ḥ⁇ hạ ḵh از ẖ ز ẖ و ạ ب ạạ ạạ̰ ̰⁇ دم Ạngạr y̰h ḵạmy̰wn 18 cẖrkẖ ạz rwm rd sẖdh bwd W y̰ạ mtẖl ạy̰n bwd ḵh tạ kẖwdi ṣbḥ dạsẖtm zmy̰n rw by̰l my̰⁇ zdm.

Jblb ạy̰n bwd ḵh hmh‌y̰ zndgy̰ m rwbrạh bwd w mn nmy̰⁇ dwnstm cẖy̰ bạʿtẖ sẖdh ḵh ạyạn hmh ̰s by̰ ḥạ ḥạly̰ w ḵsạlt dạsẖth bạsẖm. Y̰h rwzy̰ kẖwạhrm bhm py̰sẖnhạd dạd brm py̰sẖ dḵtr w ạzsẖ bkẖwạm ty̰rwỷy̰dm rw cẖḵnh. blbth kẖsẖḵy̰ pwst w nfkẖ w srd bwdn bdnm rw hm bạy̰d bh ʿlạỷmsẖ ạḍạfh ḵnm.

H̱ds kẖwạhrm drst ạz ậb drwmd.

Msẖḵl dqy̰qạ hz hmy̰n prwạnh‌y̰ ḵwcẖwlwy̰y̰ hst ḵh rwy̰ qsmt jlwy̰y̰ grdnmwn nsẖsth. Gwl ḵwcẖwlw bwdnsẖ rw nkẖwry̰d ḵh kẖy̰ly̰ ậty̰sẖ my̰‘swzwnh brạy̰ ạy̰nḵh ạḥsạs slạmty̰ w sẖạdạby̰ dạsẖth bạsẖy̰m y̰ạ ẖ̰ạẖ wẖ̰ạẖ

Rgr sẖmạ hm mdạm ạḥsạs ḵsạlt dạry̰d w by̰̰nrzẖy̰ hsty̰d w bạ ḵly̰ ạḥsạsạt ḍd w nqy̰ḍ dy̰gh ḵlnjạr my̰ ⁇ry̰d lạzmh ḥwạs‘twns

بạ گ‌د‌ی̰ تیر̰ویید امḵرậسینẖ بẖسید

بیاد بدونیوم و غد یی تیرآویید برامون و یری سیری hwrmwn trsẖḥ my̰’nh. Hwrmwn‌hạy̰ y̰dwty̰rwny̰n (T3) w hwrmwn ty̰rwḵsy̰n (T4) twz twly̰dạt ạy̰n gẖdh‌ hstn ḵh wạsh slạmty̰ mạ nqsẖ mhmy̰ rw bạzy̰ my̰‘ḵn

Mtạbwly̰sm w tʿạdl wạḵnsẖẖhạy̰ sẖy̰my̰ạy̰y̰ bdn‌mwn bh sẖdt tḥt tạtẖy̰r ạy̰n hwrmwn‌hạ hst. ṭz ṭrf dy̰gh rwy̰ rntrl ʿmlḵrdhạy̰ ̰ạy̰ạty̰ mtẖl dmạy̰ bdn w ḍrbạn qlb hm ạtẖrbkẖsẖy̰ fwqạạlʿạdhạy̰ dạrn. ال ạ يه جور ạ ي̰ي د ن ạ ر dstwr zndgy̰ ḵrdn w tsly̰m nsẖdn rw bh ạrgạn‘hạy̰ bdnmwn my̰⁇ dn (1).

Wly̰ y̰h mwqʿ’hạy̰y̰ py̰sẖ my̰ạd ḵh ẖy̰n gẖdh⁇ tnbl my̰⁇ sẖh w nmy̰⁇ twnh bh ạndạzh⁇ y̰ ḵạfy̰ T3 w T4 rw twly̰d ḵnh. zmạnhạy̰y̰ mtẖl: mwạjh sẖdn کارشناسی ạkẖtlạlạt kẖwd ạy̰mny̰ (SYST ạy̰mny̰ BDN ậnty̰bạdy̰hạy̰y̰ twly̰d my̰ḵnh KH BH gẖdhy̰ ty̰rwỷy̰d ḥmlhwr my̰sẖn)، mwạjh BA sẖdn W RCC prtwhạy̰ drmạny̰، kẖwrdn b’ḍy̰ AZ داروین، rwsẖhạy̰ drmạny̰ prḵạry̰ ty̰rwỷy̰d (ạgẖlb یارد rạdy̰wạḵty̰w بله dạrwhạy̰ DD ty̰rwỷy̰d KH HDF ạwnhạ nrmạl ḵrdn’mlḵrd ty̰rwỷy̰d HST، my̰twnh ḵạhsẖ رخ می دهد، AZ HD twly̰d hwrmwnhạy̰ ty̰rwỷy̰dy̰ RW حمام bsẖh)، jrạḥy̰hạy̰ ty̰rwỷy̰d KH HMH بله bkẖsẖy̰ AZ gẖdh RW brmy̰dạrn W dwrạn bạrdạry̰ AZ mwq’y̰thạy̰y̰ HSTNH KH gẖdhy̰ ty̰rwỷy̰d ما RW ḵmḵạr my̰ḵnh (2)، دکتر nty̰jh MA Hm bh ḵsạlt w by̰ḥạly̰ dcẖạr my̰sẖy̰m w Dlmwn my̰⁇ kẖwạd fqṭ lm bdy̰m w ạstrạḥt ḵny̰m.

ولی الا نترسید.

Drsth امh امارى ̰يرو ỷ ياد روس ẖ درماني كاي̰ نداره ạ ان يان ال qrạr ny̰st ḵh ạy̰n prwạnh‘y̰ ḵwcẖwlw bh y̰h hy̰wlạy̰ kẖṭrnạḵ tẖṭrnạḵ. یه بیماری املا قابل کنترل هست ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇ آیا می توانیم به طور مثال تصمیم بگیریم؟

ماري تيرو ỷ ياد rw cẖṭwr bạ rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ jbrạn ḵny̰m؟

Kẖstgy̰ rw bdẖạry̰d ḵnạr ، bạ mn hmrạh bạsẖy̰d ḵh my̰⁇ kẖwạm az bạy̰dhạ w nbạy̰dhạy̰ kẖwrdny̰⁇ hạy̰ ty̰rwỷy̰dy̰ wạstwn bgm. Dwnstn ạy̰n mwạrd w ʿml ḵrdn bh ạwn‌hạ sẖạy̰d btwnh sẖmạ rw ḥty̰ ạz mṣrf hwrmwn‌hạy̰ gẖy̰rṭby̰ʿy̰ w dạrwy̰y̰ njạt bdh.

 • اول از همه اب ạḵạḵرو بریازم روی dsttwn ḵh Hy̰cẖ rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ tẖạbty̰ brạy̰ ty̰rwỷy̰d ḵm‘ḵạr wjwd ndạrh. Fqṭ ḵạfy̰ hst ḵh y̰h rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ mtʿạdl dạsẖth bạsẖy̰d tạ ʿwạrḍ ạwn rw bh ạdạql brswnh. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇ اجازه داد آیا می تواند به طور مثال بتواند ازدواج کرد؟
 • ̰Lry̰ mwrdny̰ạz bdn rw hwsẖmndạnh mdy̰ry̰t ḵny̰d. Ạṣ ل ạ bh kẖwdtwn skẖt ngy̰ry̰d ạh bạy̰d ḥtmạ lạgẖr sẖy̰d. Ạ م ạ ینه ینه وزن و الری̰ dry̰ạfty̰ kẖwdtwn rw ḵntrl ḵny̰d ، kẖy̰ly̰ mhm hst (4). Cẖrạ ḵh hmh‌y̰ mạ dy̰gh my̰⁇ dwny̰m ḵh ạḍạfh wzn ạz kẖrạbḵạry̰⁇ hạy̰ ty̰rwỷy̰dy̰ hst ḵh mtẖl qbl ḥạli twly̰d ḵrdn hwrmwn‌hwy̰ mw
 • سید لازم بساح ḵh twy̰ y̰h dftrcẖh y̰ạ bạ ạstfạdh ạz y̰h ạply̰ḵy̰sẖn ḵạlry̰ dry̰ạfty̰ kẖwdtwn rw tẖbt ḵn̰d.
 • ḵgh fḵr my̰’ḵny̰d ạfzạy̰sẖ wzn sẖmạ kẖy̰ly̰ ḵnd w lạḵpsẖty̰ py̰sẖ my̰rh ، ḵm ḵrdn 250 ḵạlry̰ dr rwz mnạsb hst. Ạ م ạ ̰gh dy̰dy̰d bạ srʿt by̰sẖtr w msẖhwdtry̰ dạry̰d cẖạq my̰sẖy̰d ạy̰n ḵạhsẖ ḵạlry̰ rw bh 500 ḵạlry̰ dr rwz brswny̰d.
 • Prwtỷy̰n‌hạy̰ bdwn cẖrby̰ bkẖwry̰d. Brạy̰ ạy̰nḵh y̰h rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ mtʿạdl dạsẖth bạsẖy̰d bạy̰d ḥwạstwn bh mqdạr prwtỷy̰n mṣrfy̰ rwzạnh‌y̰ kẖwdtwn hm bạssh Cẖrạ prh prwtỷy̰n‌hạ ʿnạṣr mwrd ny̰ạz w ḥy̰ạty̰ bsy̰ạry̰ ạz ʿmlḵrdhạy̰ bdn rw tạmy̰n my̰’nn (5). Bh ạy̰n kẖạṭr my̰gm prwtỷy̰n‘hạy̰ bdwn cẖrby̰ bkẖwry̰d cẖwn ḵạlry̰ ḵmtry̰ dạrh w bh sẖmạ ḵmḵ my̰’ḵnh tạ ̰lry̰⁇ hạy̰ mwrdn̰ạzwd
 • Mtkẖṣṣ hạ prwtỷy̰n‘hạy̰y̰ mtẖl mạhy̰ ، fdf ، mrgẖ ، tkẖm mrgẖ ، lbny̰ạt ḵm cẖrb ، ḥbwbạt rw twṣy̰h my̰’nn.
 • My̰wh‘hạ w sbzy̰jạt ạz trḵy̰bạt ạṣly̰ rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ mtʿạdl sẖmạ hstn. ạṭmy̰nạn AZ rwr ạwnhạ twy̰ wʿdhhạy̰ gẖdẖạy̰y̰ bh joint MMC my̰ḵnh Dr YN KH Slab ḵmtry̰ dry̰ạft my̰ḵny̰d Ama AZ nẓr bqy̰hy̰ Mwadi mgẖdẖy̰ʿ̰ w wh wadidh wy̰ w wh wyrah w̰h w̰h wạh w̰h wạh w̰h wạh wạh w̰h wạh w̰h wạh wạh wạh wạh wạh wạh mạd w w̰h wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh wh mhm̰h wh wh wh.
 • Gẖlạt sbws‌dạr rw bh rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰ kẖwdtwn ạḍạfh ḵny̰d Tạ ạz mtʿạdl bwdn ạwn mṭmỷn bsẖy̰d. Gẖlạt ḵạml 100٪ y̰h zfzwdny̰ ḵạml w mgẖdẖy̰ brạy̰ ʿạdt‘hạy̰ gẖdẖạy̰y̰ sẖmạst. Cẖwn hmh‌y̰ qsmt‘hạy̰ dwnh gẖlạt rw bạ kẖwdsẖ dạrh w ạy̰n bạʿtẖ my̰sẖh ạz nẓr mqdạr fy̰br w prwtỷy̰n w kẖy̰ly̰ ạz mwạd
 • Mwạd gẖdẖạy̰y̰ mtẖl ạrzn ، jw dwsr ، nạn sbws‌dạr w brnj qhwhạy̰ az gẖlạt ḵạml mḥswb my̰sẖn.
 • Mqdạr swy̰ạy̰ mṣrfy̰ kẖwdtwn rw ḵm ḵn̰n̰d.

Ḥ رف و ḥ دیتههی زی̰ ạ دی در مورد من ṣ رف سوی̰ ạ توی̰ دورهای ̰ماری تیرواید Ạ مạن نوز ل̰ل م ḥḵ می بر ạ ی ̰د ẖ ف ḵạ مل ạ ون از رزایم ẖẖ دیی این افراد اراه نساده (8). ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇ﺎ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ (9). ps bhtr w ḵạfy̰ HST KH mqdạr mṣrf awn rw mḥdwd ḵny̰d.gẖdẖạhạy̰y̰ KH mqạdy̰r zy̰ạd swy̰ạ darn w Biden twy̰ mṣrf ạwnhạ bunch of ạḥty̰ạṭ وام: sạy sw s ẖ، sw s:، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw، sw،

 • Y̰h sry̰ mwạd mʿdny̰ hstn ạh bạy̰d ạz ḥḍwrsẖwn twy̰ rzẖy̰m gẖdẖạy̰y̰’twn mṭmỷn bạsẖy̰d. یید، Slny̰wm W روی Sh ʿnṣr ḥy̰ạty̰ w mwrd ny̰ạz brạy̰ ʿmlḵrd kẖwb gẖdh ty̰rwỷy̰d hstn.

یید (من) : این م ạ ده مʿدنی ارزسامند بر ạ ی twly̰d hwrmwn‘hạy̰ ty̰rwỷy̰dy̰ nqsẖ mhmy̰ rw ạy̰fạ my̰’nh. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ ⁇ آیا می تواند به این نتیجه برسد؟ ̰Ạ gẖdẖạhạyạ srsẖạr ạz y̰d rw twy̰ wʿdh‌hạy̰ gẖdẖạy̰y̰ kẖwdtwn bgnjwny̰d. Gẖdẖạhạy̰y̰ mtẖl gẖdẖạhạy̰ dry̰ạy̰y̰ (sạlmwn ، mạhy̰ tn w my̰gw) ، lbny̰ạt w tkẖm mrgẖ (12).

Slny̰wm (Se) : این انار هم فالاسیزی هورمون های ̰یرو ỷ ی̰دی رو تاری ̰ḵ ینه. Y̰h kẖạṣy̰t fwq‌ạlʿạdh‌y̰ dy̰gh‘y̰ ạh ạyạn mạdh mʿdny̰ dạrh kẖạṣy̰t ậnty̰ ạḵsy̰dạny̰ hst ḵh ạz gẖdh‌y̰ ty̰rwỷy̰d mạ jlwy̰ rạdy. ̰jy̰l ، tn mạhy̰ ، sạrdy̰n ، tkẖm mrgẖ w ḥbwbạt brzy̰ly̰ hmgy̰ az mwạd gẖdẖạy̰y̰ gẖny̰ az slny̰wm hstn.

Rwy̰ (Zn) : ḵMlḵrd rwy̰ mtẖl ʿmlḵrd slny̰wm hst ḵh bh فالاسازی هورمنوههی تیروایدی Ḵ م ḵ my̰’ḵnh.hmcẖny̰n tẖạbt sẖdh ḵh rwy̰ twy̰ tnẓy̰m TSH hm nqsẖ mhmy̰ dạrh. TSH hmwn hwrmwny̰ hst ḵh bh ty̰rwỷy̰d dstwr ậzạdsạzy̰ hwrmwn‌hạy̰ kẖwdsẖ rw my̰dh (13).

Fdf ، gwsẖt gạw w gwsẖt mrgẖ pr rz rwy̰ hstnd w ạy̰n mwạd gẖdẖạy̰y̰ rw ạṣlạ ạz wʿdh‌hạy̰ rwzạnh kẖwdtwn jạ nndạzy̰d (14).

PS nty̰jh bgy̰ry̰m KH YH trḵy̰by̰ AZ tkẖm mrgẖ (kẖwb HST KH BH ṣwrt بعدی ạstfạdh bsẖh. cẖwn zrdh gẖny̰ AZ R W W slny̰wm sfy̰dh srsẖạr AZ prwtỷy̰n HST)، انور gwsẖt mrgẖ GAW W W خط الراس، by̰sẖtr my̰whhạ (دسته از مسائل، MWZ prtqạl gwjh FRNG ) ww sbzy̰jạt (kẖạnwạdh ḵlmhạ w fsfnạj mḥdwdtr w bh ṣwrt pkẖth) ، gẖlạt ، mḥṣwlạt lbny̰ w nwsẖy̰dny̰hạy̰ fạqd ḵạfỷy̰n my̰twy̰ my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn my̰twn ̰

ḵyḵn nḵth rw hm ậwy̰zh‌y̰ gwsẖtwn ḵny̰d ḵh mṣrf by̰sẖ ạz ḥy shn sh mạdh mʿdny̰ my̰⁇ twnh bạʿtẖ msmwmy̰t w ḥty̰ ậsy̰b by̰sẖtr bh. Ps bdwn tjwy̰z hy̰cẖ mtkẖṣṣy̰ ạz mḵml‌hạy̰ ạy̰n mwạd mʿdny̰ ạstfạdh nḵny̰d. ḵh mmḵn hst ạz ạwn wr bwm ​​by̰fty̰d.

 • Gwạtrwzẖn‌hạ az trḵy̰bạty̰ hstn bh bh mạhạy̰y̰ ḵh ty̰rwỷy̰dmwn kẖsth hst ậsy̰b my̰’rswnh. Dr wạqʿ gwạtrwzẖn‘hạ ʿmlḵrd ṭby̰ʿy̰ gẖdh ty̰rwỷy̰d rw mkẖtl my̰’nn.

Jạlb hst bdwny̰d ạh ạsm ạyḵn trḵy̰bạt ạz gwạtr grfth sẖdh. ạtmạ my̰⁇ dwny̰d ḵh gwạtr hmwn bzrg sẖdh⁇ y̰ gẖdh⁇ y̰ ty̰rwỷy̰d hst. My̰sẖh gft y̰ḵy̰ ạz ʿwạrḍ ḵm ḵạry̰ ty̰rwỷy̰d mḥswb my̰sẖh (15).

Gẖdẖạhạy̰y̰ ḵh ḥạwy̰ ạy̰n trḵy̰b hst sẖạml:

 • Sbzy̰jạt kẖạṣ mtẖl ḵlm ، ḵlm brwḵly̰ ، mlm‌py̰cẖ ، gl ḵlm w ạsfnạj hstn.
 • Myhwh‌hạ w gy̰ạh‘hạy̰ nsẖạsthạy̰ mtẖl sy̰b zmy̰ny̰ sẖy̰ry̰n ، hlw w twt‌frngy̰ hst.
 • Gẖdẖạhạy̰ bạ pạy̰h’y̰ swy̰ạ

Kẖwb hst ḵh ạy̰n mwḍwʿ rw bdwny̰d ph pkẖtn ạy̰n mwạd gẖdẖạy̰y̰ ، trḵy̰bạt gwạtrwzẖn rw gẖy̰rfʿạl my̰’nh (16). Wly̰ dr hr ṣwrt sẖmạ mjbwry̰d mqdạr mṣrf ạy̰n mwạd rw mḥdwd ḵny̰d.

 • بạ گẖدạهạی فرậری سَدṭ لṭفạ کẖدạḥạفẓی̰ اḵنید. Cẖwn qrạr hst brạy̰ mdt ṭwlạny̰ az twy̰ ly̰st gẖdẖạhạy̰ sẖmạ ḥdẖf bsẖn. Hmh‘y̰ mạ my̰’dwny̰m ḵh ḵạlry̰ ạy̰n gẖdẖạhạ bh sẖdt bạlạst w ạfzạy̰sẖ wzn sẖmạ rw tsẖdy̰d my̰’ḵnh.

4 tạ nḵth mhm brạy̰ ḵm ḵạry̰ ty̰rwỷy̰d :

 • strạḥt ḵạfy̰ rw frạmwsẖ nḵny̰d. Cẖwn kẖwạby̰dn ḵmtr 7 ạly̰ 8 sạʿt bạ zy̰ạd sẖdn cẖrby̰̰hạy̰ dwr sẖḵm ạrtbạṭ dạrh.
 • Gẖdẖạ kẖwrdn dẖhn ậgạhạnh rw tmry̰n ḵny̰d. Y̰ʿny̰ mwqʿ gẖdẖạ kẖwrdn tmwm twjh‌twn bh cẖy̰zy̰ ḵh my̰’kẖwry̰d bạsẖh. Ạy̰n ḵạr bh sẖmạ bh ḵm ḵrdn wzn dr ạtẖr msẖḵlạt ty̰rwỷy̰dy̰ ḵmḵ my̰’ḵnh.
 • Bạ y̰wgạ w mdy̰ty̰sẖn ạstrs rw ạz kẖwdtwn dwr ḵny̰d. Dwh dwr sẖdn ạstrs wzn sẖmạ rw twy̰ tlt tẖbạt w slạmt ngh my̰’dạrh.
 • My̰тwny̰d mṣrf ḵrbwhy̰drạt rw bh mtwsṭ ḵạhsẖ bdy̰d. Ạ م ạ ạṣ ل ạ srạgẖ Rzẖy̰m ḵtwzẖny̰ḵ Ḵh ḵrbwhy̰drạt rw kẖy̰ly̰ twm twy̰ dstwr gẖdẖạy̰y̰ kẖwdsẖ dạrh nry̰d. Cẖrạ ḵh ḵmbwd ḵrbwhy̰drạt ḵm sẖdn sṭḥ hwrmwn‌hạy̰ ty̰rwỷy̰dy̰ rw bạ kẖwdsẖ my̰ạrh.

Tmwm tlạsẖm rw ḵrdm tạ hmh ạṭlạʿạt w dạnsẖ kẖwdm rw dr mwrd ạy̰nḵh cẖṭwry̰ bạ ḵạm ḵạry̰ ty̰rwỷy̰dm msạlmtậmy̰z zndgy̰ mnm bạhạtwn rgr sẖmạ hm tjrbh⁇ y̰ạ ạʿạlạʿạty̰ dạry̰d kẖwsẖḥạl my̰sẖm hmy̰njạ bgy̰d tạ hz hm cẖy̰zhạy̰ by̰sẖtry̰ y̰ạd bgy̰ry̰m.

دیدگاهتان را بنویسید