انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، عرصه رقابت برای ایالت‌ها و کرسی‌های کنگره، علی‌رغم نتایج نظرسنجی‌ها، پیروزی نسبتاً قابل قبولی را برای برخی از چهره‌های تأثیرگذار دموکرات به دست آورد و راه را برای برخی از سیاستمداران تندرو جمهوری‌خواه برای دولت‌ها و وزارتخانه‌ها باز کرد. کنگره.