انداختن عمامه از سر روحانیون مکر شیاطین است / با دم شیر بازی نکنید


نماینده اصفهان در گفتگو با رویداد۲۴:

محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر گفت: برداشتن عمامه از روی روحانیت با دم شیر بازی می کند و هرکس چنین کارهایی انجام می دهد باید بداند که نتیجه کار خود را خواهد دید.

محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس

رویداد۲۴ محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی در شهر اصفهان در واکنش به موضوع انداختن عمامه بر سر روحانیون به رویداد۲۴ گفت: پدیده انداختن عمامه از سر روحانیون توطئه است. شیاطین و هر کس چنین کرد باید بداند که امام علماست و روحانیون آقا امام حسین نه تنها عمامه اش را برداشتند، بلکه سرش را هم برداشتند، عمامه از سرش برداشتند، اما روز به روز بر محبوبیتشان افزوده شد. این پیامی است برای کسانی که معتقدند خط دین و حاکمیت از بین خواهد رفت.

در نقد علی مثالی از ماجرای دعوای کفتار و شیر ارائه کرد و گفت کفتار هر روز با دم شیر بازی می کرد و شیر تحمل می کرد، اما شیر وقتی دید که طعم کار تمام شده است. . دهان کفتار گوشواره مفصلی به کفتار داد.. صبور باش و صبور باش اما هر که با دم شیر بازی می کند باید بداند که نتیجه کارش را خواهد دید و این پیامی است برای کسانی که جوانان را تحریم کردند.


ببینید: سخنرانی امام خمینی در مورد روحانیت و برداشتن عمامه از سرشان