انواع قربانیان تصادفات نوروزی به ۵۲۰/۵۰۰ هزار خودرو رسید کدام ممکن است به همان اندازه ۲۵ اسفند به شمال بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد برنگشته اند.


رئیس وسط مدیریت بازدید کنندگان سایت راهور ناگا ذکر شد: انواع کشته شدگان تصادفات نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ به همان اندازه کنون (۲۸ فروردین ۱۴۰۱) به ۵۲۰ نفر رسیده است.

قربانیان حوادث نوروزی

سرهنگ شیرانی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مناسبت همراه خود ردیابی به اینکه محور چالوس همچنان پرتردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای است، افزود: اصولاً تقاطع های ترافیکی در محورهای سیاه بیشا، جاچسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل زنگوله قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون عکسها دریافتی حاکی اجتناب کرده اند خوب افزایش بار ترافیکی در محور چالوس.


اصولاً بیاموزید: مجازات قتل عمد در تصادفات رانندگی


وی در {پاسخ به} انواع خودروهایی کدام ممکن است همچنان در استانداری های شمالی ملت تردد دارند، ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار خودرو کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به شمال ملت تردد کرده اند همچنان در شمال ملت حضور دارند. کدام ممکن است احتمالاً در تعدادی از روز بلند مدت بازگشت می تواند داشته باشد.”