اولین خورشید گرفتگی قرن
امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه، آسمان میزبان خورشید گرفتگی جزئی بود و این پدیده نجومی در سراسر کشور قابل مشاهده بود. این خورشید گرفتگی حدود ساعت ۱۳:۳۰ آغاز شد و تا حدود ساعت ۱۶ ادامه داشت. اوج خورشید گرفتگی ساعت ۱۵:۰۰ بود. خورشید گرفتگی پدیده ای است که به دلیل قرار گرفتن ماه بین خورشید و زمین و افتادن سایه ماه بر روی زمین رخ می دهد.