اولین نشست مشترک شرکت نفت و گاز اروندان با جمعی از صنعتگران و سازندگان صنعتی در استان خوزستان


به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، صبح امروز (چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱) اولین نشست مشورتی با تولیدکنندگان صنعتی مستقر در شهرهای صنعتی استان خوزستان با هدف ارائه چالش ها و نیازها برگزار شد. شرکت آروندان با دستاوردهای شرکت های صنعتی روبرو بوده و تبدیل شده است.

دکتر عیسی نویری، رئیس تحقیق و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان ضمن خیر مقدم به حضور ۲۴ شرکت، هدف از برگزاری این نشست را آشنایی طرفین با چالش ها و توانمندی های یکدیگر دانست و افزود: نگاه ویژه به شرکت نفت و گاز اروندان از توانمندی های داخلی که یک استان خوزستان است نهایت استفاده را می کند و در این زمینه این شرکت کارهای اساسی زیادی انجام داده است، اما امیدواریم شرکت های تامین کننده، کارخانه و شرکت های مشاور در استان یاد بگیرند. بیشتر در مورد پروژه ها و چالش های شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان دومین تولید کننده نفت در کشور. در عملیات رفع نیازهایمان فعال تر مشارکت کنیم.

وی ادامه داد: هنوز ظرفیت های زیادی در استانداری وجود دارد که محقق نشده است و علاوه بر این همه تلاش برای استفاده از این توانمندی ها، دو راهکار مهم دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد که به روز رسانی توانمندی های شرکت های استان با توجه به شرایط فعلی است. چالش ها و نیازهای صنعت نفت جنوب و دیگری تشکیل یک بلوک یکپارچه و هلدینگ در آینده برای شرکت در مناقصه بزرگ است.

در تکمیل این جلسه مهندس روزبه کریمی رئیس اداره سفارشات و کنترل موجودی امور خرید و کالا و ناظر ساخت داخلی شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اهمیت توجه به سامانه ستاد، گفت: شرکت ها نیاز دارند. به طور مداوم بر سیستم ستاد نظارت داشته باشد. در نفت و گاز آروندان، یک هماهنگ کننده برای تسهیل ارتباط بین تولیدکنندگان، تامین کنندگان، بخش های ساخت و ساز و تدارکات منصوب شده است.

وی با اشاره به فراهم بودن بسترها و شرایط اجرای طرح اول ساخت، افزود: در استان خوزستان با وجود صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی، کمبود تولیدکننده قوی مواد پرمصرف که نیاز دائمی دارند، وجود دارد. ترازو، اتصالات و بلبرینگ.

این جلسه با بحث مدیران و نمایندگان شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان، موضوعاتی چون ابهام و پیچیدگی های سامانه ستاد، نواقص در روند شرکت در مناقصات و شرایط مختلف ادامه یافت. آنها در مورد خروج از تشریفات و ایجاد سیستم عرضه فرآورده های نفتی و تاسیسات آن بحث کردند.