اونسیه خزعلی: ۲۶ دستگاه به موضوع حجاب رسیدگی می کنند
معاون امور زنان رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا معاونت امور زنان رئیس جمهور برای اتفاقاتی که در حوزه عفاف و حجاب رخ داده برنامه ای داشته است، گفت: هرکسی گفت ما تعامل نداشتیم حتما ما را تماشا نکرده اید. فعل و انفعالات. جلساتی در زمینه حجاب و عفاف در نظر گرفته ایم.