اگر باقی مانده است اجتناب کرده اند راه در اطراف در جاری مطالعه هستید، چگونه اجتناب کرده اند سلامت روان شخصی مراقبت کنید


شاید دانشکده خواهید کرد در سفر زمستانی انتخاب به نقل محل قرارگیری گرفته باشد یا آموزش دیجیتال را به توضیحات بهداشتی انواع کرده باشید. آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف برخی اجتناب کرده اند مشکلات را رفع می تنبل در حالی کدام ممکن است مشکلات عکس را تحمیل می تنبل – شبیه تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سلامت روان مرتبط.

با این وجود، می توانید با بیرون ملاحظه به جایی کدام ممکن است در مدرسه نمایندگی می کنید، گام های پیشگیرانه ای بردارید تا شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل بمانید. اگر باقی مانده است اجتناب کرده اند راه در اطراف یاد می‌گیرید، چگونه اجتناب کرده اند سلامت روان شخصی مراقبت کنید.

۱. ترتیب

وقتی به چیزی خواستن دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانید آن را پیدا کنید چه اتفاقی می افتد؟ خواهید کرد با ترس پرواز می کنید، ویژه به ویژه اگر زمان مهم باشد. این پاسخ باعث افزایش هورمون هایی تبدیل می شود کدام ممکن است فشار خون را بالا می برند. قطعاًً افزایش می‌یابید – با این حال حمله ها مداوم این استرس بر سلامت روان خواهید کرد تأثیر می‌گذارد.

راه رفع اینجا است کدام ممکن است شخصی را ترتیب کنید. در صورت تمایل منصفانه آخر هفته درست داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانک های شخصی را در مرورگر شخصی مرتب کنید تا بتوانید ابزار تعاملی صحیح یا مطالب بررسی را در تعدادی از ثانیه پیدا کنید.

۲. زمان شخصی را این سیستم ریزی کنید

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات ترس اینجا است کدام ممکن است متوجه شوید مقاله ۱۰ صفحه ای کدام ممکن است باقی مانده است آغاز نکرده اید فردا حدس و گمان به. به علاوه ۳۰ سهم اجتناب کرده اند نمره باقی مانده خواهید کرد را نماد می دهد. مطمئنا

خودتان را با انواع منصفانه این سیستم یا ساختار چاپ آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است پایبند باشید. در ابتدای ترم، تمام سررسیدهای مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم روزی پایان دادن انشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی برای امتحانات را نظر کنید. هر یکشنبه عصر بنشینید تا هفته شخصی را این سیستم ریزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} به لیست کارهای شخصی مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم تخمین زمان را برای وظایف ترتیب کنید. آرامشی کدام ممکن است با درک کردن اینکه تا علامت هستید تخصص خواهید کرد به سلامت روان خواهید کرد {کمک خواهد کرد}.

۳. جا برای {نفس کشیدن} بگذارید

انسان ها ماشین نیستند. خواهید کرد به دنیا نیامده اید کدام ممکن است اجتناب کرده اند صبح تا عصر با بیرون آرامش کار کنید. خواهید کرد شناخته شده به عنوان منصفانه معجزه چشمگیر خلقت با معنی لذت برداشتن اجتناب کرده اند تمام غنای اقامت کدام ممکن است ارائه می دهیم حاضر می دهد وجود دارید. به خودتان زمان بدهید تا نفس بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهایی را کدام ممکن است دوست دارید بچشید.

هنگام انجام کارهای روزانه، فرآیند پومودورو را بررسی کنید. خواهید کرد ۲۵ دقیقه کار می کنید، سپس ۵ دقیقه آرامش می کنید. بعد اجتناب کرده اند سه فاصله، نیم ساعت یا اصولاً به شخصی آرامش دهید.

خواهید کرد علاوه بر این به ۱ هویج خواستن دارید تا کار روزانه را ارزشمند کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ناامیدی جلوگیری کنید. اگر بودجه دانشجویی خواهید کرد جایی برای سفر نوک ترم باقی نگذاشته است، برای شخصی در نزدیکی خانه این سیستم ریزی کنید. خواهید کرد به هیچ وجه آنقدر پیر نخواهید شد کدام ممکن است بتوانید با بهتر از دوست شخصی بخوابید – را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس خواب مربا فرصتی است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد آن را دارد.

۴. مراقب سلامت جسمانی شخصی باشید

اگر اجتناب کرده اند سلامت جسمانی شخصی غافل شوید، روان خواهید کرد نیز آسیب خواهد دید. افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل خواهید کرد پیوند ناگسستنی دارند. شناخته شده به عنوان مثال، ضعیف برخی اجتناب کرده اند داروها مغذی ممکن است در نتیجه مسائل روانی شود. برخی اجتناب کرده اند مبتلایان با بلعیدن تقویت می کند های منیزیم در صورت عدم بدست آمده کافی اجتناب کرده اند طریق رژیم غذایی، برای عجله اجتناب کرده اند مالیخولیا افزایش می یابند. این ماده مغذی را می توانید در مغزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه ها پیدا کنید.

اجتناب کرده اند منصفانه رژیم غذایی غنی اجتناب کرده اند غذاهای طبیعی درست کدام ممکن است نزدیک به انواع خالص شخصی هستند بیشترین استفاده را ببرید. خواه یا نه در این سیستم کافه تریا هستید؟ وقتی می‌روید بشقاب شخصی را شبیه منصفانه ساعت در ذهن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی اجتناب کرده اند آن را با میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات معاصر پر کنید. آنها شامل متعدد اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها مغذی هستند کدام ممکن است ذهن خواهید کرد برای افزایش سلامت عصبی خواهید کرد به آنها خواستن دارد.

به ترتیب، بازی را در انتخاب قرار دهید – ویژه به ویژه اگر در حین وارد شدن به دبیرستان کار می کنید. بالقوه است فوری روی عامل عکس با کیفیت حرفه ای به تذکر برسد، با این حال برای تحمل بار با کیفیت حرفه ای به افزایش نشاط اجتناب کرده اند تمرینات مشترک خواستن دارید. خواهید کرد باید حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه در روز وقت داشته باشید، با این حال اجازه ندهید کدام ممکن است خواهید کرد را گیج تنبل. در همه زمان ها چیزی بیشتر اجتناب کرده اند هیچی موجود است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه متعدد اجتناب کرده اند اپلیکیشن‌های مطابقت اندام ورزش‌هایی دارند کدام ممکن است می‌توانید در کمتر اجتناب کرده اند ۵ یا ۱۰ دقیقه انجام دهید.

۵. در ورزش های اجتماعی نمایندگی کنید

بالقوه است خواهید کرد منصفانه زبان آموز اجتناب کرده اند راه در اطراف باشید، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است نمی توانید خانه شخصی را انصراف کنید. حتی {افرادی که} اولویت های بهزیستی دارند می توانند در ورزش های ایمن تری در بیرون نمایندگی کنند کدام ممکن است در آن همه مبانی شکاف گذاری اجتماعی را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ماسک استفاده می کنند.

اگر تجهیزات گلف هایی دارید کدام ممکن است در محوطه دانشکده ارائه می دهیم کنجکاوی دارند، چرا سند شناسایی نمی کنید؟ علاوه بر این می توانید با داوطلب شدن با اشخاص حقیقی جدید شناخته شده شوید. انجام کارهای خوشایند با {آزاد کردن} سیل سوئیچ دهنده های عصبی سازنده به سلامت روان خواهید کرد {کمک می کند}.

اگر باید عایق کاری کنید، با فناوری ارتباط برقرار کنید. چرا در یک واحد مورد تولید دیگری، هفته ای منصفانه بار Facetime را با BFF شخصی این سیستم ریزی نمی کنید؟ کار با هم به نفع هر دوی خواهید کرد {خواهد بود}.

۶. اجتناب کرده اند دارایی ها سلامت روان در محوطه دانشکده شخصی بیشترین استفاده را ببرید

اکثر دانشکده ها دارای امکانات بهداشت روان در محوطه دانشکده هستند. اگر اجتناب کرده اند زمان این دستورالعمل پا به داخل شخصی نگذاشته اید، به بازدید اجتناب کرده اند آن در نظر گرفته شده کنید، ویژه به ویژه اگر بافت می کنید افسرده یا مضطرب هستید.

مراقبت های بهداشتی پس اجتناب کرده اند شروع برای همه قابل ورود نخواهد بود. اجتناب کرده اند این شانس برای بدست آمده کمک روانی رایگان یا کم ارزش بیشترین استفاده را ببرید.

۷- به ابعاد کافی بخوابید

خواب برای سلامت روان خواهید کرد مهم است. متعدد اجتناب کرده اند اطلاعات‌آموزان گهگاه در کل عصر راه می‌توسعه، با این حال سعی می‌کنند آن را کاهش دهند – این نکته را با توجه به ترتیب این سیستم به یاد دارید؟

اگر هم اتاقی دارید، وسایلی شبیه چادر تشک یا ماسک توجه را در ذهن داشته باشید تا هنگام سوزاندن روغن نیمه عصر اجتناب کرده اند آفتاب اضافی جلوگیری کنید. هدفون های بردن نویز می توانند نجات دهنده باشند. در سرزمین رویایی با مدیتیشن آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت شده مستقر شوید، حتی وقتی هم اتاقی خواهید کرد انتخاب بگیرد کدام ممکن است دث متال به آنها {کمک می کند} کانون اصلی کنند.

اطلاعات بهداشت روان در حین آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف

آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف مزایای زیادی دارد، با این حال ممکن است بافت انزوا تنبل. تنهایی ممکن است بر سلامت روان خواهید کرد تأثیر بگذارد.

با این وجود، خواهید کرد زندانی نیستید کدام ممکن است به کامپیوتر لپ تاپ شخصی زنجیر شده اید. خواهید کرد این توانایی را دارید کدام ممکن است تخصص مطالعه شخصی را مدیریت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را سازنده کنید. {برای حفظ} سلامت روان شخصی در حین مطالعه اجتناب کرده اند راه در اطراف، هفت نکته بالا را دنبال کنید.