ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در مناطق عشایری خوزستان


رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در مناطق عشایری خوزستان و ارائه تسهیلات به عشایر در دستور کار است.

عباس پاپی زاده گفت: تامین نهاده‌های دامی و تقویت معیشت عشایر در استان خوزستان و سایر نقاط کشور از مسائل مورد پیگیری و در دستور کار این سازمان است. ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در مناطق عشایری خوزستان

او می‌گوید: استان خوزستان یکی از قطب‌های مهم عشایری کشور محسوب می‌شود و جزو اولویت‌های سازمان امور عشایر است.

به گفته او اعتبار قابل قبولی برای ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله؛ راه، تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دام عشایر اختصاص یافت.

پاپی زاده گفت: با اختصاص اعتبار در موارد یاد شده، امسال در مقایسه با پارسال پیشرفت چندبرابری شاهد خواهیم بود و باتوجه به دیدار با عشایر منطقه و گفتگو درخصوص مشکلات آنها، در زمینه توسعه راه‌های ارتباطی و تسهیل در تردد عشایر، پیگیری تامین اعتبار‌های ملی انجام شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران می‌گوید: باتوجه به اینکه آبرسانی به این مناطق به وسیله تانکر انجام می‌شود و با کمبود تانکر‌های آبرسان مواجه هستند، تامین اعتبار ساخت شبکه انتقال آب آشامیدنی بهداشتی به مناطقی که به منابع آبی نزدیک هستند، در دستور کار قرار گرفت.

او گفت: تسهیلات ارزان قیمت برای علوفه و خوراک دام برای عشایر شوش و کاهش مشکلات آن‌ها در این زمینه در مقایسه با پارسال افزایش خواهد یافت.

پاپی زاده می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰۰ هزار تن نهاده در اختیار جامعه عشایر قرار گرفت و در ۱۴۰۰ موفق شدیم با افزایش ۴۰ درصدی، این رقم را به بیش از ۷۲۰ هزار تن برسانیم.