این تسهیلات در سال جاری بر ایده صورتحساب به واحدهای تولیدی تیز کردن تبدیل می شود


رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خوزستان با خاص اینکه قالب تسهیلات تیز کردن قبوض امسال بر روی واحدهای تولیدی اجرا تبدیل می شود، ذکر شد: اجرای این قالب تغییر تخصیص تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی حاضر تسهیلات را آسان می تنبل. .

امیرحسین نظری ذکر شد: موسسه مالی مرکزی توافق های خوبی {در این} زمینه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه ماهه نخست امسال صنایعی کدام ممکن است برای دستمزد یا سایر اشیا خواستن به سرمایه در ورود به دارند اجتناب کرده اند طریق این قالب تامین پولی تبدیل می شود.

وی با ردیابی به قالب تولید دیگری این گروه برای تامین پولی واحدهای تولیدی، افزود: تامین پولی زنجیره ای اجتناب کرده اند تولید دیگری قالب های تیز کردن تسهیلات به واحدهای اقتصادی است کدام ممکن است در سال جاری محقق تبدیل می شود؛ با اجرای این ۲ قالب تا سقف ۷۰ نسبت سرمایه در ورود به تامین تبدیل می شود. مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد بود.
رئیس گروه صمت خوزستان بر لزوم توافق سه مولفه تقاضا، تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین برای رشد ساخت واحدهای اقتصادی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: دیتا.
وی خاص کرد: افزایش شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جریان پولی اقتصاد، تسهیل ضمانت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات، جلوگیری اجتناب کرده اند سوئیچ دارایی ها، کاهش تقاضای نقدینگی، زمینه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به اصلاح نظام بانکی، کاهش مطالبات غیرجاری به موسسه مالی ها، تسهیل کار سرمایه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش محصول در زنجیره برای فعالان مالی یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای اجرای قالب تامین پولی زنجیره ای است.
رئیس صمت با خاص اینکه راه‌های مختلفی برای تامین پولی این زنجیره موجود است، افزود: فرآیند‌هایی کدام ممکن است بلافاصله آغاز می‌کنیم فرآیند‌های آسان‌تری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اشیا می‌تواند مشکلات امنیتی اسناد را برطرف تنبل. شناخته شده به عنوان مثال در یکی اجتناب کرده اند فرآیند های تامین پولی زنجیره ای، واحد تولیدی ممکن است با بیرون حاضر وثیقه شهرت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا حلقه بعدی حلقه زودتر را تامین می تنبل.

نزاری یکپارچه داد: در فاکتور دیجیتال موسسه مالی ها هنگام حاضر تسهیلات تقاضا صورتحساب می کنند کدام ممکن است قابل انجام است صوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند مبلغ درخواستی واحد باشد، با این حال با اجرای صورتحساب دیجیتال، سوئیچ دارایی ها اجتناب کرده اند بین {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نمی تواند}. برای منصفانه کار ۲ رهن بگیرید یا اجتناب کرده اند وامی کدام ممکن است گرفته برای کار عکس بیشترین استفاده را ببرید.

خوزستان با ۱۸۰۰ واحد تولیدی یکی اجتناب کرده اند استان های اقتصادی ملت است.