این خواننده مشهور پاپ ۸۵۱ زندانی را آزاد کرد
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور والدین و کمک به زندانیان نیازمند گفت: طی دو سال گذشته ۸۵۱ زندانی غیر کیفری با حمایت ستاد کل کشور به مبلغ هفت میلیارد و ۴۵۰ نفر از زندان آزاد شده اند. زندانیان اهدای یک میلیون تومان از طرفداران و فالوورهای صفحه اجتماعی محسن چافوشی.