بازدید کنندگان سایت بین استانی یک بار دیگر رکورد زد


ترافیک بین استانی دوباره رکورد زد

در پنجمین روز اجتناب کرده اند وروردن ۱۴۰۱ تردد بین استانی به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ خودرو رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردی اجتناب کرده اند تحریک کردن سفر به سند رساند.


به گزارش کمیته رسانه ای ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید، مدیرکل محل کار امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای همین الان ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ به همان اندازه بالا ۵ فروردین ۱۴۰۱ متر مربع. ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۹ تجهیزات خودرو در ملت سند عنوان شد.


فرهاد مهریاری افزود: در پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ انواع خودروهای بین استانی همراه خود ۱۹ نسبت افزایش نسبت {به روز} قبلی به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تجهیزات رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری بیشترین تردد بین استانی به سند رسیده است. در در زمان حال سند شده است.”


به آموزش داده شده است وی، تنظیمات ترافیکی بین استانی اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نسبت به نوروز سال قبلی ۴۸ نسبت افزایش داشته است.


مدیرکل محل کار امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل‌ونقل بزرگراه‌ای ذکر شد: به همان اندازه پنجم فروردین ماه، استان خوزستان ۱۶۲ نسبت، بوشهر ۱۰۷ نسبت، خراسان جنوبی ۷۸ نسبت، خراسان رضوی ۷۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان ۷۸ نسبت {بوده است}. پارسال.”


وی در طولانی مدت ذکر شد: برای کل استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ تجهیزات خودرو سند عنوان شد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۱ نسبت افزایش داشت.


انتهای پیام/