بانک ها تلاش کنند منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال در استان هدایت کنند


بانک ها تلاش کنند منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال در استان هدایت کنند


به گزارش ایلنا، علی جهانی روز سه شنبه – ۱۲ آبان – در دیدار با مدیرعامل بانک رفاه کارکاران منطقه، بر تعامل و همکاری این بانک در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: تسهیلات ارائه شده است. یکی از فرآیندهای توسعه و ایجاد واحدهای اقتصادی که یکی از مهم ترین نیازهای افراد مایل به سرمایه گذاری در استان است و ضروری است بانک ها برای جذب تسهیلات و تسهیل امور این سرمایه گذاران تسهیلاتی ارائه دهند. شرایط بیکاری در استان را در نظر بگیریم.


مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی راستان به معرفی مردم به استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در حوزه مشاغل خانگی، تبصره ۱۸ و مصوبات سفر ریاست جمهوری اعتبارات بسیار خوبی در نظر گرفته شده است. برای این امر اختصاص یافته است. سالی که این اداره کل با همکاری نهادهای اجرایی و بانک های فعال در استانداری تمامی این تسهیلات را یا پرداخت کرده یا در شرف پرداخت است و لازم است در پرداخت مابقی این تسهیلات تسریع شود.


وی به اقدامات الرفا بانک در خصوص پرداخت تسهیلات به مستمری بگیران و مشمولان تامین اجتماعی و متقاضیان سرمایه گذاری در استانداری اشاره کرد و گفت: امیدوارم روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای توسعه اقتصادی و رونق تولید ادامه یابد. این بانک تعامل بیشتری با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد داشت


به گزارش النا، اواخر مهرماه امسال با حکم مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور، بهروز پالوندی به عنوان مدیر شعب جدید بانک رفاه کارگران در استان لرستان منصوب شد.


انتهای پیام/