بخشش یک قاتل در دزفول در شعر «محبت حسین را ببخش».


معاون کمیساریای قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: وی پس از ۶ سال در دزفول با تایید مردم ماه محرم و کمپین «حس الحسین من عفو» توسط اعضای اختلاس به اعدام محکوم شد. شورای قطعنامه و مقر شرکای صبر و صلح، این شهر از چوبه دار آزاد شد.

علی رضا باوی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ قتلی در دزفول رخ داد که متأسفانه منجر به نزاع شدید و محرومیت از استراحت چند خانواده و تشکیل پرونده های زیادی در دادگاه و دادسرا شد.

وی افزود: قاتل پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم شد و با عنایت به ندامت قاتل از جرم خود و تکرار درخواست قصاص محکوم خانواده، رئیس دادگاه دزفول به منظور برقراری صلح و آرامش پرونده را مختومه کرد. سازش و رفع اختلاف این خانواده ها با مراجعه به شعبه دهم هیأت حل اختلاف این شهرستان.

معاون کمیساریای قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: اعضای این شعبه بنا به دستور قوه قضائیه با همکاری اعضای ستاد صبر و شرکای صلح با بزرگان احزاب جلساتی برگزار کردند و پس از رایزنی های متعدد با بزرگان، زمینه صلح و سازش در این مورد فراهم شد و شد.

وی گفت: پس از مدتی مردم مقتول به دلیل حرمت ماه محرم و ارادت ویژه ای که به امام حسین (علیه السلام) و یاران بزرگوارشان داشتند، در کارزار «حب الحسین» را می بخشم. انتقام قاتل فرزندشان و از عشق امام حسین (علیه السلام) را گرفتند و به او جان تازه ای بخشیدند و این پرونده پس از ۶ سال به صلح منجر شد.