برای شادی


فردریش شیلر شادی را جرقه الوهیت نامید
اما او مرتباً به من سر می زند ،
و خیلی طول نمی کشد تا ظاهر شود
نمک در کنار فلفل در فر ،
مرد آشغال به ایستگاه خود می رود
پشت یک کامیون زباله در حال حرکت ،
یا فقط موز میخورم
در ماشین و گوش دادن به دوستان گای.

به عبارت دیگر ، به نظر می رسد آنجا ،
درست مثل دختری که با چمدان از اتوبوس پیاده می شود
و کسی نیست که او را ملاقات کند.
بعد از ساعت چهار بعد از ظهر ،
یکی از اولین روزهای گرم بهار
روی چمدانش می نشیند تا منتظر بماند
و عینک زدن
چگونه می توانم بفهمم که به پرندگان گوش می دهد؟


این مقاله در نسخه چاپی نوامبر 2021 ظاهر می شود. وقتی کتاب را از طریق پیوند موجود در این صفحه خریداری می کنید ، ما کمیسیون دریافت می کنیم. از حمایت شما متشکریم اقیانوس اطلس.

دیدگاهتان را بنویسید