بررسی عوامل تعیین کننده قیمت طلا/ آیا بازار تهران منتظر سیگنال جدیدی برای قیمت ارز است؟
یک تحلیلگر بازار مالی می گوید: در روزهای اخیر قیمت جهانی طلا تحت تاثیر عواملی مانند رکود و نرخ بهره در آمریکا اندکی کاهش یافت و بازار طلا و ارزهای داخلی در برابر این کاهش در بازار جهانی مقاومت نکردند. تاثیر این کاهش در قیمت سکه نشان داده شده است.