برق پروژه آبرسانی غدیر خوزستان تامین شد


مدیرعامل شرکت برق استان خوزستان گفت: با برنامه ریزی یک هفته ای دو فیدر پروژه آبرسانی غدیر در پست سبزیب اندیمشک این شرکت ساخته و برق رسانی شد.

محمود دشت برزور اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی برای ساخت ۲ فیدر خروجی ۳۳ کیلوولت، پروژه آبرسانی غدیر و کهربا با برنامه ریزی دقیق و منسجم در بازه زمانی یک هفته ای به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی اجرای این پروژه بیش از یک ماه به طول می انجامد، افزود: با بسیج تمامی نیروهای عملیاتی شرکت، پیمانکار و رعایت اصول فنی و ایمنی لازم، احداث ۲ دستگاه فیدرهای ۳۳ کیلوولت از پست ۲۳۰ کیلوولت. آماده استفاده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: در حال حاضر برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ پروژه آبرسانی غدیر از پست سبزب این شرکت تامین می شود و در صورت آماده بودن شرایط ایستگاه پمپاژ می توان از آن استفاده و مدیریت آب و برق خوزستان برای اتصال به شبکه.

تامین و انتقال برق شبکه انتقال و توزیع دو استان خوزستان کهجیلویه و بویراحمد بر عهده شرکت برق استان خوزستان است.