بلیط ۲۰۰۰۰۰ تومانی پرسپولیس – آلومینیوم


بلیت بازی پرسپولیسمناسبت ۲۴ پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۰ فروردین در حالی به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد کدام ممکن است این دیدار مقابل تماشاگران {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخپوشان این شانس را خواهند داشت به همان اندازه اجتناب کرده اند پتانسیل هواداران شخصی استفاده کنند.

در حالی کدام ممکن است قرار بود آلومینیوم همراه خود ۵ اتوبوس وارد ورزشگاه آزادی شود، تجهیزات گلف پرسپولیس نیز قیمت بلیت این دیدار را تصمیم گیری کرد کدام ممکن است تمایز چندانی همراه خود شماره بلیت دربی ندارد.


تا حد زیادی بیاموزید: سرمربی پرسپولیس تکذیب کرد


حدود ۲۵۰۰ صندلی در منطقه پارکینگ به هزینه دویست هزار تومان، حدود سه هزار صندلی جلوی جایگاه به هزینه ۱۵۰ هزار تومان، بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار صندلی پایین دروازه به هزینه ۱۰۰ هزار تومان. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۵۰۰۰ صندلی در طبقه دوم همراه خود رقم پنجاه هزار به تومان فروخته تبدیل می شود.

باید دید هواداران پرسپولیس تمامی بلیت های درمورد به جایگاه شخصی را خریداری خواهند کرد هر دو خیر.