بهترین منبع بیولوژیکی کلسیم چیست؟ “شیر گرفت؟” آیا همه اینها یک حقه است یا علمی پشت آن وجود دارد؟ : تغذیه


آیا می دانم که آهن از محصولات حیوانی بیشتر بیولوژیکی (گوهر) است تا منابع گیاهی؟ (بدون تغییر در شیوه زندگی ، اگرچه این یک عامل بزرگ است). اوه ، و من منابع را نیز دوست دارم. من عاشق خواندن اصطلاحات فنی هستم. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید