بهتر از این نمی توانید باور کنید: آب میوه و مخلوط!


یکی از آخرین روندهای تغذیه سالم آب میوه است. این امر موجی را در سراسر کشور به ویژه در لس آنجلس ، نیویورک و میامی به دنبال داشته است. بسیاری از مردم وقتی می گویند واقعا مخلوط است از واژه آب میوه استفاده می کنند. تفاوت های بزرگی بین این دو وجود دارد. آب میوه و مخلوط کردن آب باعث می شود آب میوه از آب میوه خارج شود …[Read More]

شما نمی توانید باور کنید که چه چیزی بهتر است: آب میوه و مخلوط! اولین بار در Fresh Fit Health ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید