بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدترین حوادث برای ایران در سال ۱۴۰۱ / عبدی: اگر برجام رفع نشود، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم افزایش می‌یابد.


بیشتر اوقات اجتناب کرده اند اقتصاددانان درخواست شده است تبدیل می شود کدام ممکن است بلند مدت اقتصاد عالی ملت را پیش سوراخ بینی کنند، پس چرا اجتناب کرده اند من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم می پرسید؟ شاید به {این دلیل است} کدام ممکن است بلند مدت اقتصاد ملت به خوانایی توسط متغیرهای مالی تصمیم گیری نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند اقتصاددانان {به درستی} ردیابی می کنند کدام ممکن است اقتصاد ایران راه رفع مالی ندارد. اما علاوه بر این راه رفع سیاسی است. این آگاه دقیق است.

از متغیرهای مالی در شرایط دوره ای به نسبت محدود اصلاح می کنند. در حالی کدام ممکن است صحبت اجتناب کرده اند آن دسته اجتناب کرده اند متغیرهای سیاسی است کدام ممکن است رویکرد را به عمومی اصلاح می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ تورم را چندین برابر افزایش هر دو کاهش می دهند. متعاقباً باید ذکر شد مولفه های سیاسی کدام ممکن است احتمال اصلاح در سال بلند مدت موجود است چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصلاحات چه آثاری بر اقتصاد ملت ممکن است داشته باشد؟ از نظر من سه مولفه باید تحلیل شود: رویکرد بیرونی، رویکرد درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد مدیریتی. در واقع هر سه به یک معنا به هم مرتبط هستند با این حال به طور گسترده می توان آنها را بی طرفانه اجتناب کرده اند یکدیگر بازرسی کرد.

۱- رویکرد بیرونی

وضعیت برگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج یکجانبه آمریکا اجتناب کرده اند آن شرایط پیچیده ای را تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند عالی سال اجتناب کرده اند حضور دموکرات ها در کاخ سفید می گذرد، این موضوع رفع نشده که هنوز است. مضرات این مورد برای ایران قابل انکار نیست. قوز کردن انبساط مالی در یک واحد دهه، هفت برابر شدن نرخ فارکس، افزایش انواع فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم خردکننده، ورودی سرمایه های فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بیشترین تأثیر را بر این مورد گذاشته است. متعاقباً با بیرون رفع شدن، نمی توان پیش بینی داشت کدام ممکن است اوضاع بیشتر شود. اکنون کدام ممکن است این نظر را می نویسم (۲۲ بهمن ۱۴۰۰) احتمال هماهنگی انصافاًً موجود است، با این حال به همان اندازه پایان دادن آن نمی توان تذکر قطعی داد. متعاقباً همراه خود تخلیه این مقاله به قابل دستیابی است به هماهنگی رسیده باشند.

شاید ۹. از هر لحاظ بلند مدت اقتصاد ایران را باید به ۲ راه رفع با بیرون راه رفع برای برجام جدا کردن کرد. اگر بر بالا این سیستم ای به هماهنگی برسند، عالی شوک عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنادار وارد اقتصاد تبدیل می شود. به طور عینی شاهد ورود به دارایی ها ارزی، کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان خواهیم بود. همراه خود این جاری، این اصلاحات به مقیاس سال ۲۰۱۵ نخواهد بود. بخشی اجتناب کرده اند این اتفاق در جاری حاضر رخ می دهد، از آمریکا نباید دوران ترامپ را دردسرساز تدریجی. علاوه بر این این، برای نمایندگی‌های خارجی خوش‌بینانه نیست، از آنها معتقدند به همان اندازه ۲ سال تولید دیگری معادله اصلاح خواهد کرد. این در حالی است کدام ممکن است مقامات حال جستجو در سوء استفاده اجتناب کرده اند این مورد نیست.

اگر برجام رفع نشود همراه خود شوک فوق العاده عقب کشیدن مواجه خواهیم شد، قابل دستیابی است انبساط مالی یک بار دیگر به حالت عقب کشیدن برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم افزایش یابد. ما همراه خود عالی مشکل عمیق گذراندن خواهیم شد. در هر صورت تورم همچنان بالاست. همراه خود رفع برگام کمتر اجتناب کرده اند ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا برگام به بالای ۴۵ می رسد.

نکته دوم اینکه حتی در صورت موفقیت برجام، مشکلات مالی ایران رفع نخواهد شد، از برجام در چارچوب عالی تکنیک بالاتر قابل رفع است، راهبردی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۵ متعهد شدن نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برجام همراه خود مشکلاتی مواجه شد. خوشایند. تکنیک فشار زدایی در روابط جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای برای راه رفع بلندمدت فاجعه هسته ای حیاتی است. {در این} صورت می توان ذکر شد به بیشتر احتمال دارد در سال بلند مدت تغییری در پوشش خارجی ملت تحمیل نخواهد شد. به طور قابل توجهی، تصور ساختار سیاسی اینجا است کدام ممکن است افزایش روابط خارجی، مدیریت پوشش خانه را همراه خود ضرر مواجه خواهد کرد.


تا حد زیادی بیاموزید: عباس عبدی: مسئولان می گویند بلند مدت ملت بی طرفانه اجتناب کرده اند برجام چگونه {خواهد بود}؟


۲- این سیستم درسی خانه

رویکرد خانه در انتخابات ۱۳۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ به‌طور بازگشت‌ناپذیری {به سمت} تصاحب توانایی اجتناب کرده اند گروهی پیش سر خورد کدام ممکن است طبیعتاً اجتناب کرده اند حمایت تقریباً همه کلی افراد برخوردار نبودند. اصلاح این رویکرد سرراست نیست. با این حال ضرر بی نظیر این رویکرد اینجا است کدام ممکن است ائتلاف گروهی نیز ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌وفاداری است، از هیچ مدرکی مبنی بر کاهش مشکلات افراد تحمل مدیریت آنها {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندهای تعدادی از سال قبلی آرم اجتناب کرده اند بی‌ثباتی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فشار‌های اجتماعی دارد. در جاری انبساط. منتقدان وضعیت فعلی حداقل به همان اندازه کنون نتوانسته اند تکنیک موثری کت و شلوار همراه خود ظرفیت های شخصی حاضر دهند. متعاقباً سال بلند مدت در برزخ سیاسی شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

چشم انداز 1401 از دیدگاه عباس عبدی / بهترین و بدترین سناریوهای ایران

۳- رویکرد مدیریت

ساده ترین متغیر در درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی ما اجتناب کرده اند وضعیت مالی در سال بلند مدت وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم رویکرد مدیریتی است. مدیرانی کدام ممکن است واقعاً تعدادی از بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن زیر حد متداولمحله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده رویکرد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر برای درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد هستند. مدیرانی کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت خوردن گرایانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهتر از حالت می خواهند ثروت را بین افراد جدا کردن کنند. این شبیه به دولتی اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۵ به همان اندازه ۲۰۱۳ است کدام ممکن است بالاترین درآمد نفتی را در گذشته تاریخی ایران تحمیل کرد. با این حال انبساط ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح حرفه تحمیل نکرد. بهتر از راه برای توضیح دادن آنها شناخته شده به عنوان ضد قهرمان، از دست دادن دارایی ها است. شاید نیروهای مقامات فعلی ضعیفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیفتر اجتناب کرده اند آن مقامات باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایده رشد ارتباطی بیشتری نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی است همراه خود مروری بر اظهارات آن اجتناب کرده اند وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت چنین رویکردی شگفت زده شویم. به معنای واقعی کلمه هستند ضرر بی نظیر اقتصاد ایران در سیستم مدیریتی آن نهفته است کدام ممکن است گمشده رویکرد خوش بینانه، گمشده داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده ظرفیت توافق در اجراست.

همراه خود ملاحظه به این عناصر کدام ممکن است به اختصار به آنها ردیابی شد، در بهتر از حالت، پرگام تایید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع موقتی وارد کل اقتصاد تبدیل می شود. با این حال در بلند مدت شاهد هیچ اصلاح خوش بینانه قابل توجهی در شکسته نشده این شوک نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ایران همچنان اجتناب کرده اند نبود این سیستم، نبود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات کارآمد، عدم کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف مدیران مجرب مبارزه کردن می برد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده منتظر اصلاحات سیاسی هستیم. اگر تفاهم عمومی وجود داشته باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. جز اینکه شاهد کم شدن هرچه تا حد زیادی دسر اقتصاد ملت خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری ناشی اجتناب کرده اند فقر کلی بیش اجتناب کرده اند پیش دامنگیر محله ممکن است، باید کمک کنیم کدام ممکن است دگردیسی سیاسی جذاب تعیین کنید بگیرد. بحث بر بالا استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه این دگردیسی بدون شک موضوع مهمی است کدام ممکن است باید در اصل کار سیاسی همه علاقمندان به ایران قرار گیرد.