به دنبال اطلاعات کامل در مورد گلوکز و غیره از مصر هستید؟ : تغذیه


به تازگی چندین مورد عدم تحمل غذایی در من تشخیص داده شد که یکی از آنها شربت ذرت و ذرت بود. همانطور که پیداست ، بسیاری از (بسیاری!) غذاهای فروخته شده دارای برخی از مواد تشکیل دهنده از ذرت هستند. مرتب سازی داده ها کمی مشکل است.

آیا کسی می تواند در شرایط مشابه کمک کند؟ متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید