به عنوان مثال ، کلسیم در غذاهایی مانند کلم بروکلی یافت می شود – آیا به ویژه مربوط به مکمل ها (مانند کربنات ، سیترات) است؟ : تغذیه


در تحقیقات ساده من در مورد این پاسخ ، من هیچ تفاوتی در میزان کلسیم غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل هایی مانند کلسیم کربنات یا کلسیم سیترات پیدا نمی کنم. من عمدتا به این موضوع توجه دارم که آیا بدن از طریق غذا بهتر جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسید به شکل طبیعی آن است ، مانند کربنات کلسیم (به عنوان مثال ، دانه ها).

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید