بیش اجتناب کرده اند ۹۰ هزار نفر اجتناب کرده اند یادمان تهاجم به شوش بازدید کردند


فرمانده ناحیه از دوام بسیج شهرستان شوش اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای فروردین ماه امسال بیش اجتناب کرده اند ۹۰ هزار نفر در قالب کاروان های راهیان آفتاب برای زیارت فتح المبین به مناطق عملیاتی حفاظت مقدس خوزستان بازدید کردند. بنای تاریخی.”

سرهنگ علی رضا ایمانی افزود: یادآوری عملیات فتح المبین یکی اجتناب کرده اند مهمترین یادمان های حفاظت اجتناب کرده اند شخصی است.

وی شکسته نشده داد: هر ساله اقشار مختلف افراد اجتناب کرده اند استان های مختلف برای زیارت آثار دوران حفاظت مقدس اجتناب کرده اند جمله یادمان غرور آفرین شهدای موکب فتح المبین در قالب کاروان های راهپیمایی بر فراز این قلمرو بازدید می کنند. مسیر راه خدایان. آفتاب.”

فرمانده ناحیه بسیج ناحیه شوش سوئیچ سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده اجتناب کرده اند عصر های قبلی به عصر های کنونی را اجتناب کرده اند نیازها برپایی این اردوها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت:

وی پیش سوراخ بینی کرد به همان اندازه نوک نوروز حدود ۲۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت در قالب کاروان های زائران اجتناب کرده اند جمله اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند مناطق عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادمان های دوران حفاظت مقدس خوزستان بازدید کنند.

در عملیات غرور آفرین فتح المبین کدام ممکن است در دوم فروردین ماه ۱۳۶۱ در شرع مقدس هر دو الزهرا (سلام الله علیها) در غرب شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول به پایان رسید، بخش بزرگی اجتناب کرده اند مناطق اشغالی اجتناب کرده اند انگشت اشغالگران راه اندازی شد. متجاوزان بعثی عراق.